คอนโด, บ้านจัดสรร, บ้านโครงการ,คอนโดมิเนียม,บ้านเดี่ยว, บ้านมือสอง,บ้านเช่า,ขายบ้าน, ที่ดิน, ตกแต่งบ้าน
อัพเดตล่าสุดวันที่ 19/6/2567
หน้าแรก | บ้าน คอนโด บ้านมือสอง | ประกาศ ซื้อขายบ้าน คอนโด ที่ดิน | สินเชื่อ | ตกแต่งบ้าน | เรื่องน่ารู้ | ไลฟ์สไตล์ | ลงประกาศซื้อขายฟรี
 
User Name
Password
เมนูหลัก
สมัครสมาชิก ลงประกาศ
ลืมรหัสผ่าน
ลงประกาศซื้อขาย
ค้นหาประกาศซื้อขาย
คู่มือซื้อขายบ้าน
ติดต่อสอบถาม

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตู้เย็น

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1
การเลือกซื้อ ตู้เย็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี หลายขนาด ตั้งแต่ 2  4 ลูกบาศก์ฟุต , 4.5  10 ลูกบาศก์ฟุตและ 12 ลูกบาศก์ฟุต เป็นต้น (ลูกบา ศก์ฟุต มักเรียกติดปากว่า คิว) การซื้อตู้เย็นห รือตู้แช่ ควรจะพิจารณาถึงลักษณะและระบบของตู้เ ย็นเพื่อประหยัดพลังงาน ควรเลือกขนาดให้เหมาะสม กับครอบครัว เช่น ขนาดประมาณ 2.5 ลูกบาศก์ฟุต สำหรับสมาชิก 2 คนแรกของครอบครัว แล้วเพิ่มขึ้น อีกประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุตต่อ 1 คน แต่ถ้ามีความจ ำเป็นต้องซื้ออาหารสดมาแช่แข็งไว้กินทีละหลาย ๆ วันเพราะอยู่ไกลตลาด ควรเลือกขนาดให้ใหญ่กว่าที ่ประมาณการไว้ควรเลือกตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้ อนหนาและเป็นชนิดโฟมฉีด ซึ่งจะป้องกันการถ่ายเท ความร้อนได้ดีกว่าตู้เย็นที่มีฉนวนกันความร้อนบ างหรือมีคุณภาพต่ำ
ขั้นตอนที่ 2
ตู้เย็น 2 ประตูกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียว ที่มีขนาดเท่ากัน เนื่องจากต้องใช้ท่อน้ำยาเย็น ยาวกว่าและใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่าควรเลือก ซื้อตู้เย็นที่มีปุ่มละลายน้ำแข็งในท่อน้ำแข็งห รือคอยล์เย็น จะทำให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประ สิทธิภาพ ควรเลือกซื้อตู้เย็นที่ใช้กับไฟฟ้า 22 0 โวลท์ หากซื้อตู้เย็นที่ใช้ไฟฟ้า 110 โวลท์ จ ะต้องแปลงไฟจาก 220 โวลท์ ให้เหลือ 110 โวลท์ จ ะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าที่หม้อแปลงประมาณ 5  10 % ควรตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังพอสมควร อย่างน้ อย 10 ซม. เพื่อให้อากาศถ่ายเทบริเวณตะแกรงระบา ยความร้อนได้สะดวก และอย่าตั้งอุณหภูมิให้เย็นก ว่าที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3
อย่าตั้งไว้ใกล้แหล่งความร้อน ตู้เย็นไม่ถูกกับ ความร้อน ที่ตั้งจึงไม่ควรอยู่ใกล้เตาไฟหรือแหล ่งความร้อนอื่น และก็ไม่ควรให้โดนแดดด้วย เพราะ ถ้าตู้เย็นโดนความร้อนเครื่องจะทำงานมากกว่าปกติ

ขั้นตอนที่ 4
ปรับระดับความเหมาะสม เวลาตั้งตู้เย็นให้ปรับระ ดับด้านหน้าของตู้เย็นสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อย เพื่อเวลาเปิดน้ำหนักของประตูตู้เย็นจะถ่วงให้ป ระตูปิดไปเอง อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ การเปิดตู้ เย็นครั้งหนึ่ง ความเย็นข้างในตู้จะกระจายออกมา อากาศร้อนข้างนอกจะเข้าไปแทนที่ เครื่องต้องทำ งานมากขึ้น เมื่อเปิดแล้วก็ต้องรีบปิด

ขั้นตอนที่ 5
หมั่นตรวจสอบยางขอบประตู ยางขอบประตูตู้เย็นเป็ นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ถ้าไม่สนิทความเย็นใ นตู้จะรั่วออกมา มอเตอร์ทำความเย็น(คอมเพรสเซอร์ ) ต้องทำงานหนักกว่าธรรมดา จึงเปลืองไฟมากขึ้น ละลายน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ ช่องทำน้ำแข็งถ้ามาก น้ำแข็งเกาะอยู่เต็มจะกลายเป็นฉนวนกั้นความร้อน ทำให้แผงน้ำยาเย็นรับความร้อนจากภายในตู้ไม่สะ ดวก ทำให้ตู้เย็นไม่เย็นเท่าที่ควร เครื่องต้อง ทำงานหนักมาก น้ำแข็งที่เกาะในช่องน้ำแข็งนั้น จึงไม่ทำให้เย็นขึ้นเลย

ขั้นตอนที่ 6
อย่าแช่ของมากจนแน่นตู้ เพราะจะทำให้การถ่ายเทอ ากาศภายในตู้ไม่สะดวก ของที่แช่ก็จะเย็นโดยไม่ทั ่วถึง จะเย็นเฉพาะใกล้ ๆ กับช่องน้ำแข็งเท่านั้ น ส่วนบริเวณอื่น ไม่เย็นเท่าที่ควร เครื่องควบ คุมก็จะไม่ตัดไฟโดยอัตโนมัติ เครื่องจึงทำงานโด ยตลอดไม่ได้หยุด ผลก็คือเปลืองไฟมากกว่าปกติ

ขั้นตอนที่ 7
ของร้อนต้องรอให้เย็นก่อนเอาเข้าตู้ ถ้านำของร้ อน ๆ เข้าไปแช่ในตู้เย็นจะทำให้ตู้เย็นต้องทำงา นหนักเพราะต้องลดอุณหภูมิให้เย็น ยิ่งร้อนมากยิ ่งทำงานมาก การตั้งอุณหภูมิของตู้เย็น ควรตั้งส วิตช์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ภายในตู้เย็นจะมี สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิตั้งอยู่ใกล้แผงเย็น สวิตช์ ควบคุมอุณหภูมิโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นปุ่มหมุน ห มุนปุ่มที่มีขีดตั้งไปตามตัวเลข ตั้งแต่ตัวเลข 1  8 หรือ 10 เพื่อตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมตามค วามต้องการ การตั้งที่เลขต่ำ อุณหภูมิจะไม่ค่อย เย็นมาก ถ้าตั้งเลขที่สูงจะเย็นมาก เพื่อให้ประ หยัดพลังงาน ควรตั้งที่เลขต่ำที่มีอุณหภูมิพอเห มาะ

ขั้นตอนที่ 8
หมั่นทำความสะอาดตะแกรงระบายความร้อนด้านหลังตู้ เย็น อย่าให้ฝุ่นเกาะจนกลายเป็นฉนวนขวางกั้นการ ระบายความร้อน ถอดปลั๊กเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้งา น ปกติตู้เย็นต้องเสียบปลั๊กทิ้งตลอดเวลา ซึ่งเ ครื่องจะทำงานจนภายในมีความเย็นเท่าที่กำหนดแล้ ว เครื่องก็จะหยุดเอง ภายในบ้านตู้เย็นจะใช้พลั งงานไฟฟ้ามาก ดังนั้นต้องหมั่นตรวจตราเพื่อมิให้ ใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็น เช่น กรณีไม่อยู่บ้านหล ายวัน หรือไม่มีอะไรต้องแช่ตู้เย็น ก็ควรปิดเครื ่องและถอดปลั๊ก จะได้ไม่เปลืองไฟโดยเปล่าประโยช น์ ในกรณีนี้ควรทำความสะอาดและเปิดประตูแง้มไว้ เพื่อไม่ให้เหม็นอับ

บ้านมือสอง คอนโด condo บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านเช่า ที่ดิน
วันที่ : 24 มกราคม 2555
จำนวนผู้อ่าน : 1750 ครั้ง
เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ
ซื้อคอนโดมือสองก็ต้องละเอียด (ดู 10845 ครั้ง)
การจัดเก็บค่าส่วนกลางยังเป็นปัญหาเรื้อรัง (ดู 9608 ครั้ง)
ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคล (ดู 10676 ครั้ง)
ประกันภัยบ้านต้องทำอะไรบ้าง (ดู 10254 ครั้ง)
คอนโดริมน้ำกำลังเป็นที่นิยม (ดู 9931 ครั้ง)
ใครดีใครร้ายในปีมะเส็ง 56 (ดู 10078 ครั้ง)
ฮวงจุ้ย ทิศหัวเตียงหรือหัวนอน (ดู 12840 ครั้ง)
ข้อดีของการซื้อบ้านจัดสรร (ดู 11653 ครั้ง)
จะซื้อบ้านจัดสรรฟังทางนี้ (ดู 4524 ครั้ง)
เมื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถึงทางตัน (ดู 4616 ครั้ง)
บ้านไม้สไตล์พรีแฟบ (ดู 5291 ครั้ง)
เลือกบ้านสำเร็จรูปแบบไหนดี (ดู 4709 ครั้ง)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ดู 4833 ครั้ง)
รู้ทันก่อนซื้อประกันภัยบ้าน (ดู 4457 ครั้ง)
จัดตั้งนิติบุคคลฯแล้วจะเป็นอย่างไร (ดู 4141 ครั้ง)
ตรวจสอบเบื้องต้นง่ายๆ หลังแผ่นดินไหว (ดู 3874 ครั้ง)
กฏหมายว่าด้วยรั้วบ้าน (ดู 4912 ครั้ง)
ขั้นตอนจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร (ดู 5095 ครั้ง)
เตรียมเสนอขยายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ดู 3956 ครั้ง)
เทรนด์ การซื้อขายบ้านมือสอง (ดู 4311 ครั้ง)
หน้าที่ของผู้ซื้อฯกับนิติบุคคลฯ (ดู 4604 ครั้ง)
สิทธิของเจ้าของห้องชุด (ดู 4502 ครั้ง)
บทบาทเจ้าของร่วมอาคารชุด (ดู 4113 ครั้ง)
ทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลาง (ดู 4806 ครั้ง)
ห้องไม่เรียบร้อย อย่ารับโอน (ดู 4789 ครั้ง)

Google
 
ขายบ้าน, คอนโด มือสอง, บริษัทนายหน้า, โบรกเกอร์, รับฝากขายบ้าน, ขายบ้าน, realtor, agency, บริษัท ขายบ้าน, ตัวแทน นายหน้า, รับฝากขาย, ซื้อขายบ้าน, ฝากขายบ้าน นายหน้า ขายบ้าน, บ.นายหน้า ขายบ้าน, โบรกเกอร์, ซื้อขายบ้าน, รับฝากขายบ้าน, ตัวแทนนายหน้า, โบรกเกอร์บ้าน, นายหน้าบ้าน, ตัวแทนบ้าน ขายบ้าน ตกแต่งบ้าน ฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ บ้าน ซื้อขาย บ้าน, รับออกแบบ บ้าน, รวมแบบบ้านแบบ บ้าน, ตกแต่งภายใน บ้าน, interior design ออกแบบ บ้าน, interior รับออกแบบ บ้าน, Architecture รับออกแบบ บ้าน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งภายใน, Mudahouse, ตกแต่งภายใน, รับเหมา ก่อสร้างบ้าน, บริษัท ก่อสร้าง
ติดต่อลงโฆษณา : ududee@msn.com
โทรศัพท์: 08-9180-5710
Copyright ©2005-2012 Hometophit All rights reserved