คอนโด, บ้านจัดสรร, บ้านโครงการ,คอนโดมิเนียม,บ้านเดี่ยว, บ้านมือสอง,บ้านเช่า,ขายบ้าน, ที่ดิน, ตกแต่งบ้าน
อัพเดตล่าสุดวันที่ 6/3/2564
หน้าแรก | บ้าน คอนโด บ้านมือสอง | ประกาศ ซื้อขายบ้าน คอนโด ที่ดิน | สินเชื่อ | ตกแต่งบ้าน | เรื่องน่ารู้ | ไลฟ์สไตล์ | ลงประกาศซื้อขายฟรี
 
User Name
Password
เมนูหลัก
สมัครสมาชิก ลงประกาศ
ลืมรหัสผ่าน
ลงประกาศซื้อขาย
ค้นหาประกาศซื้อขาย
คู่มือซื้อขายบ้าน
ติดต่อสอบถาม

ที่ดินมือเปล่า

 เจ้าของมีสิทธิครอบครองแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์

          ที่ดินในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ที่ดินที่มีโฉนด กับที่ดินที่ไม่มีโฉนด หรือที่เรียกกันว่า ที่ดินมือเปล่า 
    
          ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า เจ้าของมี กรรมสิทธิ์ ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
    
          อ.ถวัลย์ ทิมาสาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกหนังสือสำคัญ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี กล่าวในงานเสวนา ที่ดินมือเปล่า : การถือครอง การแย่งครอบครอง และข้อพึงระวังว่า “ที่ดินมือเปล่า เจ้าของไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน มีเพียง สิทธิครอบครอง ซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ดินนั้นไว้โดยเจตนายึดถือเพื่อตน แม้มีเอกสารแสดงการครอบครองที่ทางราชการออกให้ ไม่ว่าจะเป็น ภ.บ.ท. 5, ภ.บ.ท. 6, ก.ส.น. 5, ส.ท.ก. 1ก, ส.ท.ก. 1ข, ส.ท.ก. 2ก, ส.ป.ก. 4-01 แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเจ้าของมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้น” 
    
          ที่ดินมือเปล่าสามารถออกโฉนดที่ ดินได้ ถ้าเป็นที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (1 ธันวาคม 2497) แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับสามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น 
    
          อย่างไรก็ตามที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้นั้น จะต้องไม่เป็นที่ดินที่ราษฎรใช้ร่วมกัน ไม่เป็นที่เขา ที่ภูเขา ไม่เป็นที่เกาะ ไม่เป็นที่สงวนหวงห้าม และไม่เป็นที่ดินที่คณะรัฐมนตรีมีมติสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 
    
          ยกเว้นมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. 1) ใบจอง, ใบเหยียบย่ำ, น.ค. 3, ก.ส.น. 5 หรือเป็นที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือเป็นที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และ 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว ที่เกาะจึงจะสามารถออกโฉนดได้ 
    
          เช่นเดียวกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร จะต้องมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. 1) หรือได้ออกใบจอง, ใบเหยียบย่ำ, ตราจอง ไว้ก่อนการสงวนหรือหวงห้ามที่ดิน 
    
          ส่วนที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องมีหลักฐานการแจ้ง การครอบครอง (ส.ค. 1), ใบแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือมีใบจอง, ใบเหยียบย่ำ หรือมีหลักฐาน น.ค. 3, ก.ส.น. 5 ก่อนประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
    
          สำหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยร้อยละ 35 ขึ้นไป ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องมีสิทธิครอบครองมาก่อน การบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. 1)
    
          แต่ไม่ว่าจะมีกรรมสิทธิ์หรือมีเพียงสิทธิครอบครองที่ดิน หากเจ้าของปล่อยให้ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน โดยที่ดินที่มีโฉนดหากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี และที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 5 ปี ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย หรือถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครอง โดยสงบเปิดเผย โดยมีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยไม่ได้ขัดขวาง สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเป็น เวลา 10 ปี ติดต่อกันบุคคลที่เข้าครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้ และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข) ใช้เวลาแย่งการครอบครองแค่เพียง 1 ปีเท่านั้น
    
           ที่ดินถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า หากมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ว่ามีเป็นที่ดินมีโฉนด หรือเป็นเพียงที่ดินมือเปล่า ก็ควรทำประโยชน์ และดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ไม่เช่นนั้นอาจตกเป็นของรัฐ หรือถูกผู้อื่นเข้าครอบครองได้

บ้านมือสอง คอนโด condo บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านเช่า ที่ดิน
วันที่ : 15 มกราคม 2555
จำนวนผู้อ่าน : 1303 ครั้ง
เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ
เลือกต้นไม้มาจัดสวน (ดู 4390 ครั้ง)
ปลูกต้นไม้ในคอนโดมิเนียม (ดู 3216 ครั้ง)
เลือกไม้กระถางเข้าบ้าน (ดู 3421 ครั้ง)
เพิ่มสีสันให้บ้าน...รับปีใหม่ - บ้านสวยด้วยมือคุณ (ดู 3134 ครั้ง)
วิธีเลือกอะลูมิเนียมคุณภาพดี (ดู 2853 ครั้ง)
5 ไอเดียแต่งบ้านสวย ...ให้อยู่สบาย - บ้านสวยด้วยมือคุณ (ดู 3970 ครั้ง)
จัดสวนบนดาดฟ้า (ดู 4421 ครั้ง)
เลือกวัสดุทำพื้นสวน (ดู 3681 ครั้ง)
ออกแบบบ้านคอนโดให้สวยและประหยัด (ดู 3296 ครั้ง)
ประตูหน้าต่าง แห่งจินตนาการ (ดู 3412 ครั้ง)
เมื่อคิดจะซื้อไม้ดอกหอม (ดู 3424 ครั้ง)
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด (ดู 2725 ครั้ง)
เลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับบ้าน (ดู 3466 ครั้ง)
เคล็ดลับแต่งบ้านอย่างมืออาชีพ (ดู 3661 ครั้ง)
แต่งบ้านให้น่าอยู่และประหยัดพลังงาน (ดู 3594 ครั้ง)
สวนในบ้านกับระบบระบายน้ำ (ดู 9649 ครั้ง)
ดูแลต้นไม้หลังจัดสวน (ดู 3801 ครั้ง)
ติดฟิล์มนิรภัย ช่วยปกป้องบ้าน (ดู 3361 ครั้ง)
แต่งบ้านในราคาประหยัด (ดู 4041 ครั้ง)
เลือกสีมาแต่งสวน (ดู 3168 ครั้ง)
ตกแต่งห้องนอนสำหรับเด็ก (ดู 2979 ครั้ง)
มาจัดสวนเรียกนกและผีเสื้อกันเถอะ (ดู 5241 ครั้ง)
ไอเดียแต่งบ้านให้ได้อารมณ์พักผ่อน (ดู 3822 ครั้ง)
บ้านสวยด้วยสวนไม้แขวน (ดู 4108 ครั้ง)
บ้านกับไม้ใหญ่ (ดู 3482 ครั้ง)

Google
 
ขายบ้าน, คอนโด มือสอง, บริษัทนายหน้า, โบรกเกอร์, รับฝากขายบ้าน, ขายบ้าน, realtor, agency, บริษัท ขายบ้าน, ตัวแทน นายหน้า, รับฝากขาย, ซื้อขายบ้าน, ฝากขายบ้าน นายหน้า ขายบ้าน, บ.นายหน้า ขายบ้าน, โบรกเกอร์, ซื้อขายบ้าน, รับฝากขายบ้าน, ตัวแทนนายหน้า, โบรกเกอร์บ้าน, นายหน้าบ้าน, ตัวแทนบ้าน ขายบ้าน ตกแต่งบ้าน ฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ บ้าน ซื้อขาย บ้าน, รับออกแบบ บ้าน, รวมแบบบ้านแบบ บ้าน, ตกแต่งภายใน บ้าน, interior design ออกแบบ บ้าน, interior รับออกแบบ บ้าน, Architecture รับออกแบบ บ้าน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งภายใน, Mudahouse, ตกแต่งภายใน, รับเหมา ก่อสร้างบ้าน, บริษัท ก่อสร้าง
ติดต่อลงโฆษณา : ududee@msn.com
โทรศัพท์: 08-9180-5710
Copyright ©2005-2012 Hometophit All rights reserved