รูปภาพ ขายที่ดิน 7-3-79 ไร่ พร้อมสวนปาล์มอายุ 5ปี ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่ดิน Land พิษณุโลก Phisanulok


รูปภาพ ขายที่ดิน 7-3-79 ไร่ พร้อมสวนปาล์มอายุ 5ปี  ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก


รูปภาพ ขายที่ดิน 7-3-79 ไร่ พร้อมสวนปาล์มอายุ 5ปี  ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก