รูปภาพ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขาย The Niche กาญจนทรัพย์ บ้านพรุ บ้านใหม่ ดีไซน์ใหม่ อยู่อาศัยสะดวก เงียบสงบ บ้านเดี่ยว Detached House สงขลา Songkhla


รูปภาพ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขาย The Niche กาญจนทรัพย์ บ้านพรุ บ้านใหม่ ดีไซน์ใหม่ อยู่อาศัยสะดวก เงียบสงบ


รูปภาพ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขาย The Niche กาญจนทรัพย์ บ้านพรุ บ้านใหม่ ดีไซน์ใหม่ อยู่อาศัยสะดวก เงียบสงบ

รูปภาพ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขาย The Niche กาญจนทรัพย์ บ้านพรุ บ้านใหม่ ดีไซน์ใหม่ อยู่อาศัยสะดวก เงียบสงบ

รูปภาพ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขาย The Niche กาญจนทรัพย์ บ้านพรุ บ้านใหม่ ดีไซน์ใหม่ อยู่อาศัยสะดวก เงียบสงบ