รูปภาพ ขายบ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านแสนมณี (หลังริม) บ้านและที่ดิน Land & House ชลบุรี Chonburi


รูปภาพ ขายบ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านแสนมณี (หลังริม)


รูปภาพ ขายบ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านแสนมณี (หลังริม)

รูปภาพ ขายบ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านแสนมณี (หลังริม)

รูปภาพ ขายบ้านแฝดชั้นเดียว หมู่บ้านแสนมณี (หลังริม)