รูปภาพ ที่ดิน 9 ไร่ 4.7 ล้าน ไม่ไกลหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ท่าพระ ขอนแก่น ที่ดิน Land ขอนแก่น KornKaen


รูปภาพ ที่ดิน 9 ไร่ 4.7 ล้าน ไม่ไกลหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ท่าพระ ขอนแก่น


รูปภาพ ที่ดิน 9 ไร่ 4.7 ล้าน ไม่ไกลหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ท่าพระ ขอนแก่น

รูปภาพ ที่ดิน 9 ไร่ 4.7 ล้าน ไม่ไกลหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ท่าพระ ขอนแก่น

รูปภาพ ที่ดิน 9 ไร่ 4.7 ล้าน ไม่ไกลหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ท่าพระ ขอนแก่น