รูปภาพ ให้เช่าตึกแถว 3 ชั้น 1 ห้องน้ำ ซ.สุขุมวิท36 (แสนสบาย) 160 ตร.ม เข้าออกสะดวกทั้งจากสุขุมวิทและพระราม 4 ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ให้เช่าตึกแถว 3 ชั้น 1 ห้องน้ำ ซ.สุขุมวิท36 (แสนสบาย) 160 ตร.ม เข้าออกสะดวกทั้งจากสุขุมวิทและพระราม 4


รูปภาพ ให้เช่าตึกแถว 3 ชั้น 1 ห้องน้ำ ซ.สุขุมวิท36 (แสนสบาย) 160 ตร.ม เข้าออกสะดวกทั้งจากสุขุมวิทและพระราม 4

รูปภาพ ให้เช่าตึกแถว 3 ชั้น 1 ห้องน้ำ ซ.สุขุมวิท36 (แสนสบาย) 160 ตร.ม เข้าออกสะดวกทั้งจากสุขุมวิทและพระราม 4

รูปภาพ ให้เช่าตึกแถว 3 ชั้น 1 ห้องน้ำ ซ.สุขุมวิท36 (แสนสบาย) 160 ตร.ม เข้าออกสะดวกทั้งจากสุขุมวิทและพระราม 4