รูปภาพ ให้เช่าอาคารตรงข้ามประตู 4 กระทรวงสาธารณะสุข ราคา 15000 บาทต่อเดือน ตึกแถว Commercial Building นนทบุรี Nonthaburi


รูปภาพ ให้เช่าอาคารตรงข้ามประตู 4 กระทรวงสาธารณะสุข ราคา 15000 บาทต่อเดือน


รูปภาพ ให้เช่าอาคารตรงข้ามประตู 4 กระทรวงสาธารณะสุข ราคา 15000 บาทต่อเดือน

รูปภาพ ให้เช่าอาคารตรงข้ามประตู 4 กระทรวงสาธารณะสุข ราคา 15000 บาทต่อเดือน

รูปภาพ ให้เช่าอาคารตรงข้ามประตู 4 กระทรวงสาธารณะสุข ราคา 15000 บาทต่อเดือน