รูปภาพ อาคารพาณิชย์ เช่าเป็นชั้น 1 floor เช่าทั้งตึก มี 5 ชั้น ตึกแถว Commercial Building เชียงใหม่ ChiangMai


รูปภาพ อาคารพาณิชย์ เช่าเป็นชั้น 1 floor เช่าทั้งตึก มี 5 ชั้น


รูปภาพ อาคารพาณิชย์ เช่าเป็นชั้น 1 floor เช่าทั้งตึก มี 5 ชั้น

รูปภาพ อาคารพาณิชย์ เช่าเป็นชั้น 1 floor เช่าทั้งตึก มี 5 ชั้น

รูปภาพ อาคารพาณิชย์ เช่าเป็นชั้น 1 floor เช่าทั้งตึก มี 5 ชั้น