รูปภาพ S0125 ให้เช่าพื้นที่ 32 ตารางเมตร โครงการI\'m park ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ S0125 ให้เช่าพื้นที่ 32 ตารางเมตร โครงการI\'m park ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รูปภาพ S0125 ให้เช่าพื้นที่ 32 ตารางเมตร โครงการI\'m park ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปภาพ S0125 ให้เช่าพื้นที่ 32 ตารางเมตร โครงการI\'m park ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปภาพ S0125 ให้เช่าพื้นที่ 32 ตารางเมตร โครงการI\'m park ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย