รูปภาพ K24 ให้เช่าโกดังถ.สามวา พื้นที่ 1100ตารางเมตร รถใหญ่เข้าได้ โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ K24 ให้เช่าโกดังถ.สามวา พื้นที่ 1100ตารางเมตร รถใหญ่เข้าได้