รูปภาพ BR 305 ให้เช่าตึกแถว 3 คูหา 2 ชั้น หัวมุม หน้าตลาดมีนบุรี ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ BR 305 ให้เช่าตึกแถว 3 คูหา 2 ชั้น หัวมุม หน้าตลาดมีนบุรี


รูปภาพ BR 305 ให้เช่าตึกแถว 3 คูหา 2 ชั้น หัวมุม หน้าตลาดมีนบุรี

รูปภาพ BR 305 ให้เช่าตึกแถว 3 คูหา 2 ชั้น หัวมุม หน้าตลาดมีนบุรี

รูปภาพ BR 305 ให้เช่าตึกแถว 3 คูหา 2 ชั้น หัวมุม หน้าตลาดมีนบุรี