รูปภาพ BR 282 ให้เช่าโกดังขนาดเล็กย่านพหลโยธิน30 เนื้อที่120 ตารางเมตร โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ BR 282 ให้เช่าโกดังขนาดเล็กย่านพหลโยธิน30 เนื้อที่120 ตารางเมตร


รูปภาพ BR 282 ให้เช่าโกดังขนาดเล็กย่านพหลโยธิน30 เนื้อที่120 ตารางเมตร

รูปภาพ BR 282 ให้เช่าโกดังขนาดเล็กย่านพหลโยธิน30 เนื้อที่120 ตารางเมตร

รูปภาพ BR 282 ให้เช่าโกดังขนาดเล็กย่านพหลโยธิน30 เนื้อที่120 ตารางเมตร