รูปภาพ รหัสR196 ให้เช่าตึกแถว ลาดพร้าว 101 ริมถนนใหญ่ มีคนพลุกพล่านตลอดเวลา ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ รหัสR196 ให้เช่าตึกแถว ลาดพร้าว 101 ริมถนนใหญ่ มีคนพลุกพล่านตลอดเวลา


รูปภาพ รหัสR196 ให้เช่าตึกแถว ลาดพร้าว 101 ริมถนนใหญ่ มีคนพลุกพล่านตลอดเวลา

รูปภาพ รหัสR196 ให้เช่าตึกแถว ลาดพร้าว 101 ริมถนนใหญ่ มีคนพลุกพล่านตลอดเวลา

รูปภาพ รหัสR196 ให้เช่าตึกแถว ลาดพร้าว 101 ริมถนนใหญ่ มีคนพลุกพล่านตลอดเวลา