รูปภาพ ตึกแถวหัวมุม 2ห้องติดกัน ตกแต่งเป็นออฟฟิศทาสีใหม่ บ้านสวน ชลบุรี ถูกสุดๆ ตึกแถว Commercial Building ชลบุรี Chonburi


รูปภาพ ตึกแถวหัวมุม 2ห้องติดกัน ตกแต่งเป็นออฟฟิศทาสีใหม่ บ้านสวน ชลบุรี ถูกสุดๆ


รูปภาพ ตึกแถวหัวมุม 2ห้องติดกัน ตกแต่งเป็นออฟฟิศทาสีใหม่ บ้านสวน ชลบุรี ถูกสุดๆ

รูปภาพ ตึกแถวหัวมุม 2ห้องติดกัน ตกแต่งเป็นออฟฟิศทาสีใหม่ บ้านสวน ชลบุรี ถูกสุดๆ

รูปภาพ ตึกแถวหัวมุม 2ห้องติดกัน ตกแต่งเป็นออฟฟิศทาสีใหม่ บ้านสวน ชลบุรี ถูกสุดๆ