รูปภาพ HR 880 ให้เช่าบ้านเดี่ยว 150 ตารางวา เพอร์เฟคเพลส ซอยรามคำแหง 164 เป็นออฟฟิซ /พักอาศัย บ้านเดี่ยว Detached House กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ HR 880 ให้เช่าบ้านเดี่ยว 150 ตารางวา เพอร์เฟคเพลส ซอยรามคำแหง 164 เป็นออฟฟิซ /พักอาศัย


รูปภาพ HR 880 ให้เช่าบ้านเดี่ยว 150 ตารางวา เพอร์เฟคเพลส ซอยรามคำแหง 164 เป็นออฟฟิซ /พักอาศัย

รูปภาพ HR 880 ให้เช่าบ้านเดี่ยว 150 ตารางวา เพอร์เฟคเพลส ซอยรามคำแหง 164 เป็นออฟฟิซ /พักอาศัย

รูปภาพ HR 880 ให้เช่าบ้านเดี่ยว 150 ตารางวา เพอร์เฟคเพลส ซอยรามคำแหง 164 เป็นออฟฟิซ /พักอาศัย