รูปภาพ 4 storey townhome for sale, Sukhumvit 65 4 bedrooms, 5 bathrooms, luxury furniture บ้านเดี่ยว Detached House กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ 4 storey townhome for sale, Sukhumvit 65 4 bedrooms, 5 bathrooms, luxury furniture


รูปภาพ 4 storey townhome for sale, Sukhumvit 65 4 bedrooms, 5 bathrooms, luxury furniture

รูปภาพ 4 storey townhome for sale, Sukhumvit 65 4 bedrooms, 5 bathrooms, luxury furniture

รูปภาพ 4 storey townhome for sale, Sukhumvit 65 4 bedrooms, 5 bathrooms, luxury furniture