รูปภาพ Rent Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 200 m. 75.29 sq.m. 2BR 45,000 THB High view คอนโด คอนโดมิเนียม Condo Condominium กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ Rent Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 200 m. 75.29 sq.m. 2BR 45,000 THB High view


รูปภาพ Rent Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 200 m. 75.29 sq.m. 2BR 45,000 THB High view

รูปภาพ Rent Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 200 m. 75.29 sq.m. 2BR 45,000 THB High view

รูปภาพ Rent Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 200 m. 75.29 sq.m. 2BR 45,000 THB High view