รูปภาพ Sale Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 75.29 sq.m. 2BR 10,000,000 MTHB High view คอนโด คอนโดมิเนียม Condo Condominium กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ Sale Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 75.29 sq.m. 2BR 10,000,000 MTHB High view


รูปภาพ Sale Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 75.29 sq.m. 2BR 10,000,000 MTHB High view

รูปภาพ Sale Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 75.29 sq.m. 2BR 10,000,000 MTHB High view

รูปภาพ Sale Condo The Room Sukhumvit 62 BTS Punnawithi 75.29 sq.m. 2BR 10,000,000 MTHB High view