รูปภาพ BR 195 ให้เช่าโกดังสร้างใหม่ย่านลาดพร้าว101 ซอยโพธ์แก้ว3 โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ BR 195 ให้เช่าโกดังสร้างใหม่ย่านลาดพร้าว101 ซอยโพธ์แก้ว3


รูปภาพ BR 195 ให้เช่าโกดังสร้างใหม่ย่านลาดพร้าว101 ซอยโพธ์แก้ว3

รูปภาพ BR 195 ให้เช่าโกดังสร้างใหม่ย่านลาดพร้าว101 ซอยโพธ์แก้ว3

รูปภาพ BR 195 ให้เช่าโกดังสร้างใหม่ย่านลาดพร้าว101 ซอยโพธ์แก้ว3