รูปภาพ QUICK SALE 1990000 mb only Elio Del Ray Sukhumvit 64 for Studio 24 sqm Fully furnished Ready to move in TEL 0802522828 คอนโด คอนโดมิเนียม Condo Condominium กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ QUICK SALE 1990000 mb only Elio Del Ray Sukhumvit 64 for Studio 24 sqm Fully furnished Ready to move in TEL 0802522828


รูปภาพ QUICK SALE 1990000 mb only Elio Del Ray Sukhumvit 64 for Studio 24 sqm Fully furnished Ready to move in TEL 0802522828

รูปภาพ QUICK SALE 1990000 mb only Elio Del Ray Sukhumvit 64 for Studio 24 sqm Fully furnished Ready to move in TEL 0802522828

รูปภาพ QUICK SALE 1990000 mb only Elio Del Ray Sukhumvit 64 for Studio 24 sqm Fully furnished Ready to move in TEL 0802522828