รูปภาพ HR 665 ให้เช่าโฮมออฟฟิศ 3ชั้น BTSบางนา สุขุมวิท70ทับ3 เขต บางนา ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ HR 665 ให้เช่าโฮมออฟฟิศ 3ชั้น BTSบางนา สุขุมวิท70ทับ3 เขต บางนา


รูปภาพ HR 665 ให้เช่าโฮมออฟฟิศ 3ชั้น BTSบางนา สุขุมวิท70ทับ3 เขต บางนา

รูปภาพ HR 665 ให้เช่าโฮมออฟฟิศ 3ชั้น BTSบางนา สุขุมวิท70ทับ3 เขต บางนา

รูปภาพ HR 665 ให้เช่าโฮมออฟฟิศ 3ชั้น BTSบางนา สุขุมวิท70ทับ3 เขต บางนา