รูปภาพ Room for Sale good yield and location BTS NANA 3800000 Bath 15 Sukhumvit Residences 28 sqm May 063 628 3852 คอนโด คอนโดมิเนียม Condo Condominium กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ Room for Sale good yield and location BTS NANA 3800000 Bath 15 Sukhumvit Residences 28 sqm May 063 628 3852


รูปภาพ Room for Sale good yield and location BTS NANA 3800000 Bath 15 Sukhumvit Residences 28 sqm May 063 628 3852

รูปภาพ Room for Sale good yield and location BTS NANA 3800000 Bath 15 Sukhumvit Residences 28 sqm May 063 628 3852

รูปภาพ Room for Sale good yield and location BTS NANA 3800000 Bath 15 Sukhumvit Residences 28 sqm May 063 628 3852