รูปภาพ BR 179 ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 8 ชั้น พร้อมลิฟท์ ซอยอารีย์ 5 ใกล้ BTS อารีย์ 500 เมตร ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ BR 179 ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 8 ชั้น พร้อมลิฟท์ ซอยอารีย์ 5 ใกล้ BTS อารีย์ 500 เมตร


รูปภาพ BR 179 ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 8 ชั้น พร้อมลิฟท์ ซอยอารีย์ 5 ใกล้ BTS อารีย์ 500 เมตร

รูปภาพ BR 179 ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 8 ชั้น พร้อมลิฟท์ ซอยอารีย์ 5 ใกล้ BTS อารีย์ 500 เมตร

รูปภาพ BR 179 ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 8 ชั้น พร้อมลิฟท์ ซอยอารีย์ 5 ใกล้ BTS อารีย์ 500 เมตร