รูปภาพ ขายตึก5ชั้น ขนาด23.3ตรว. ม.วิเศษสุข ซ.ประชาอุทิศ 81 ถนนเมน ค้าขายได้ ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ขายตึก5ชั้น ขนาด23.3ตรว. ม.วิเศษสุข ซ.ประชาอุทิศ 81 ถนนเมน ค้าขายได้


รูปภาพ ขายตึก5ชั้น ขนาด23.3ตรว. ม.วิเศษสุข ซ.ประชาอุทิศ 81 ถนนเมน ค้าขายได้

รูปภาพ ขายตึก5ชั้น ขนาด23.3ตรว. ม.วิเศษสุข ซ.ประชาอุทิศ 81 ถนนเมน ค้าขายได้

รูปภาพ ขายตึก5ชั้น ขนาด23.3ตรว. ม.วิเศษสุข ซ.ประชาอุทิศ 81 ถนนเมน ค้าขายได้