รูปภาพ โกดัง-โรงงานพร้อม สำนักงาน ให้เช่า ติดถนนพหลโยธิน โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse พระนครศรีอยุธยา PhraNakhonSiAyudhya


รูปภาพ โกดัง-โรงงานพร้อม สำนักงาน ให้เช่า ติดถนนพหลโยธิน


รูปภาพ โกดัง-โรงงานพร้อม สำนักงาน ให้เช่า ติดถนนพหลโยธิน