รูปภาพ ขายโรงงานห้องเย็นใหญ่ 5 ไร่ ถนนคลองครุ-ศรีเมือง โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse สมุทรสาคร SamutSakhon


รูปภาพ ขายโรงงานห้องเย็นใหญ่ 5 ไร่ ถนนคลองครุ-ศรีเมือง


รูปภาพ ขายโรงงานห้องเย็นใหญ่ 5 ไร่ ถนนคลองครุ-ศรีเมือง

รูปภาพ ขายโรงงานห้องเย็นใหญ่ 5 ไร่ ถนนคลองครุ-ศรีเมือง

รูปภาพ ขายโรงงานห้องเย็นใหญ่ 5 ไร่ ถนนคลองครุ-ศรีเมือง