รูปภาพ ขายโรงงาน 8 ไร่ 2 งาน พร้อมใบรง.4 จ.นครปฐม โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse นครปฐม NakornPhatom


รูปภาพ ขายโรงงาน 8 ไร่ 2 งาน พร้อมใบรง.4 จ.นครปฐม


รูปภาพ ขายโรงงาน 8 ไร่ 2 งาน พร้อมใบรง.4 จ.นครปฐม

รูปภาพ ขายโรงงาน 8 ไร่ 2 งาน พร้อมใบรง.4 จ.นครปฐม

รูปภาพ ขายโรงงาน 8 ไร่ 2 งาน พร้อมใบรง.4 จ.นครปฐม