รูปภาพ ขายโรงงาน 710 ตรว.อยู่ เขตหนองแขม พร้อมใบรง.4 โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ขายโรงงาน 710 ตรว.อยู่ เขตหนองแขม พร้อมใบรง.4


รูปภาพ ขายโรงงาน 710 ตรว.อยู่ เขตหนองแขม พร้อมใบรง.4

รูปภาพ ขายโรงงาน 710 ตรว.อยู่ เขตหนองแขม พร้อมใบรง.4

รูปภาพ ขายโรงงาน 710 ตรว.อยู่ เขตหนองแขม พร้อมใบรง.4