รูปภาพ ขายโรงงานทอผ้าพร้อมเครื่องจักร 555 ตรว. พร้อมใช้งาน โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse สมุทรสาคร SamutSakhon


รูปภาพ ขายโรงงานทอผ้าพร้อมเครื่องจักร 555 ตรว. พร้อมใช้งาน


รูปภาพ ขายโรงงานทอผ้าพร้อมเครื่องจักร 555 ตรว. พร้อมใช้งาน

รูปภาพ ขายโรงงานทอผ้าพร้อมเครื่องจักร 555 ตรว. พร้อมใช้งาน

รูปภาพ ขายโรงงานทอผ้าพร้อมเครื่องจักร 555 ตรว. พร้อมใช้งาน