รูปภาพ ขายขอาคารพาณิชย์ติดถนนหลักบ้านต้นเปา 2.3 ล้านบาท อาคารพานิชย์ Office เชียงใหม่ ChiangMai


รูปภาพ ขายขอาคารพาณิชย์ติดถนนหลักบ้านต้นเปา 2.3 ล้านบาท