รูปภาพ ขายตึก3.5ชั้น 16ตรว. เพชรเกษม102-3 ตึกร้าง ขายถูกครับ ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ขายตึก3.5ชั้น 16ตรว. เพชรเกษม102-3 ตึกร้าง ขายถูกครับ


รูปภาพ ขายตึก3.5ชั้น 16ตรว. เพชรเกษม102-3 ตึกร้าง ขายถูกครับ

รูปภาพ ขายตึก3.5ชั้น 16ตรว. เพชรเกษม102-3 ตึกร้าง ขายถูกครับ

รูปภาพ ขายตึก3.5ชั้น 16ตรว. เพชรเกษม102-3 ตึกร้าง ขายถูกครับ