รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ ม.บ้านชนิดา ใกล้วัดเขาแก่นจันทร์ ตลาดศรีเมือง ใหม่ทำเลดี ตึกแถว Commercial Building ราชบุรี Ratchaburi


รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ ม.บ้านชนิดา ใกล้วัดเขาแก่นจันทร์ ตลาดศรีเมือง ใหม่ทำเลดี


รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ ม.บ้านชนิดา ใกล้วัดเขาแก่นจันทร์ ตลาดศรีเมือง ใหม่ทำเลดี

รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ ม.บ้านชนิดา ใกล้วัดเขาแก่นจันทร์ ตลาดศรีเมือง ใหม่ทำเลดี

รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ ม.บ้านชนิดา ใกล้วัดเขาแก่นจันทร์ ตลาดศรีเมือง ใหม่ทำเลดี