รูปภาพ ขายที่ดิน ขนาด 99 ตารางวา ซ.สุคนธสวัสดิ์ 21 ใกล้ถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่แปลงสวยเหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ที่ดิน Land กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ขายที่ดิน ขนาด 99 ตารางวา ซ.สุคนธสวัสดิ์ 21 ใกล้ถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่แปลงสวยเหมาะสร้างบ้านพักอาศัย


รูปภาพ ขายที่ดิน ขนาด 99 ตารางวา ซ.สุคนธสวัสดิ์ 21 ใกล้ถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่แปลงสวยเหมาะสร้างบ้านพักอาศัย

รูปภาพ ขายที่ดิน ขนาด 99 ตารางวา ซ.สุคนธสวัสดิ์ 21 ใกล้ถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่แปลงสวยเหมาะสร้างบ้านพักอาศัย