รูปภาพ ให้เช่าที่ดินพร้อมออฟฟิศ ขนาด 50 ตารางวา ซ.นวลจันทร์ 46 เข้าซอยเพียง 100 เมตร อาคารสำนักงาน Office Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ให้เช่าที่ดินพร้อมออฟฟิศ ขนาด 50 ตารางวา ซ.นวลจันทร์ 46 เข้าซอยเพียง 100 เมตร


รูปภาพ ให้เช่าที่ดินพร้อมออฟฟิศ ขนาด 50 ตารางวา ซ.นวลจันทร์ 46 เข้าซอยเพียง 100 เมตร

รูปภาพ ให้เช่าที่ดินพร้อมออฟฟิศ ขนาด 50 ตารางวา ซ.นวลจันทร์ 46 เข้าซอยเพียง 100 เมตร

รูปภาพ ให้เช่าที่ดินพร้อมออฟฟิศ ขนาด 50 ตารางวา ซ.นวลจันทร์ 46 เข้าซอยเพียง 100 เมตร