รูปภาพ ขายควบ2กิจการเพียง 8.3ล้านบาท สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง 1.โรงแรม กิ่งฟ้าเฮ้าส์ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 2.กิจการบ้านเช่า ถนนสวรรค์วิถี โรงแรม Hotel ตาก Tak


รูปภาพ ขายควบ2กิจการเพียง 8.3ล้านบาท สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง 1.โรงแรม กิ่งฟ้าเฮ้าส์ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 2.กิจการบ้านเช่า ถนนสวรรค์วิถี


รูปภาพ ขายควบ2กิจการเพียง 8.3ล้านบาท สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง 1.โรงแรม กิ่งฟ้าเฮ้าส์ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 2.กิจการบ้านเช่า ถนนสวรรค์วิถี

รูปภาพ ขายควบ2กิจการเพียง 8.3ล้านบาท สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง 1.โรงแรม กิ่งฟ้าเฮ้าส์ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 2.กิจการบ้านเช่า ถนนสวรรค์วิถี

รูปภาพ ขายควบ2กิจการเพียง 8.3ล้านบาท สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง 1.โรงแรม กิ่งฟ้าเฮ้าส์ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 2.กิจการบ้านเช่า ถนนสวรรค์วิถี