รูปภาพ ขายด่วน อาคารหอพัก บ้านแสงดาว พร้อมที่ดิน หอพักรวม Dormitory กำแพงเพชร KampaengPet


รูปภาพ ขายด่วน อาคารหอพัก บ้านแสงดาว พร้อมที่ดิน


รูปภาพ ขายด่วน อาคารหอพัก บ้านแสงดาว พร้อมที่ดิน

รูปภาพ ขายด่วน อาคารหอพัก บ้านแสงดาว พร้อมที่ดิน

รูปภาพ ขายด่วน อาคารหอพัก บ้านแสงดาว พร้อมที่ดิน