รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ 6 ชั้น พื้นที่ 14 ตร.ว ถนนจันทน์ 35 ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ 6 ชั้น พื้นที่ 14 ตร.ว ถนนจันทน์ 35


รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ 6 ชั้น พื้นที่ 14 ตร.ว ถนนจันทน์ 35

รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ 6 ชั้น พื้นที่ 14 ตร.ว ถนนจันทน์ 35

รูปภาพ ขายอาคารพาณิชย์ 6 ชั้น พื้นที่ 14 ตร.ว ถนนจันทน์ 35