รูปภาพ ขายโรงงานพื้นที่1050ตร.มถนนเทพารักษ์ กม21 อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ โรงงาน/คลังสินค้า Factory/Warehouse สมุทรปราการ SamutPrakarn


รูปภาพ ขายโรงงานพื้นที่1050ตร.มถนนเทพารักษ์ กม21 อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ


รูปภาพ ขายโรงงานพื้นที่1050ตร.มถนนเทพารักษ์ กม21 อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ ขายโรงงานพื้นที่1050ตร.มถนนเทพารักษ์ กม21 อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

รูปภาพ ขายโรงงานพื้นที่1050ตร.มถนนเทพารักษ์ กม21 อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ