รูปภาพ ให้เช่า โชว์รูม 5 ชั้นพร้อมพื้นที่สำนักงาน แถวพร้อมพงษ์ ตึกแถว Commercial Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ให้เช่า โชว์รูม 5 ชั้นพร้อมพื้นที่สำนักงาน แถวพร้อมพงษ์


รูปภาพ ให้เช่า โชว์รูม 5 ชั้นพร้อมพื้นที่สำนักงาน แถวพร้อมพงษ์

รูปภาพ ให้เช่า โชว์รูม 5 ชั้นพร้อมพื้นที่สำนักงาน แถวพร้อมพงษ์

รูปภาพ ให้เช่า โชว์รูม 5 ชั้นพร้อมพื้นที่สำนักงาน แถวพร้อมพงษ์