รูปภาพ ขายที่ดิน ขนาด 101 ตารางวา (14x29 ม.) ถมแล้ว ซ.ประเสริฐมนูกิจ 48 เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ขายตารางวาละ 35,000 บาท ที่ดิน Land กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ ขายที่ดิน ขนาด 101 ตารางวา (14x29 ม.) ถมแล้ว ซ.ประเสริฐมนูกิจ 48 เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ขายตารางวาละ 35,000 บาท


รูปภาพ ขายที่ดิน ขนาด 101 ตารางวา (14x29 ม.) ถมแล้ว ซ.ประเสริฐมนูกิจ 48 เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ขายตารางวาละ 35,000 บาท

รูปภาพ ขายที่ดิน ขนาด 101 ตารางวา (14x29 ม.) ถมแล้ว ซ.ประเสริฐมนูกิจ 48 เหมาะสร้างบ้านพักอาศัย ขายตารางวาละ 35,000 บาท