รูปภาพ รับจ้างขนขยะเช่น เศษวัสดุก่อสร้างทิ้ง อิฐ ปูน ดิน มีรถหกล้อ (รถ6ล้อ)รถขุดดินเล็ก083607 6969 อาคารสำนักงาน Office Building กรุงเทพมหานคร Bangkok


รูปภาพ รับจ้างขนขยะเช่น เศษวัสดุก่อสร้างทิ้ง อิฐ ปูน ดิน มีรถหกล้อ (รถ6ล้อ)รถขุดดินเล็ก083607 6969