รูปภาพ ขายกิจการหอพัก พร้อมที่ดินกังสดาร มข. หอพักรวม Dormitory ขอนแก่น KornKaen


รูปภาพ ขายกิจการหอพัก พร้อมที่ดินกังสดาร มข.


รูปภาพ ขายกิจการหอพัก พร้อมที่ดินกังสดาร มข.

รูปภาพ ขายกิจการหอพัก พร้อมที่ดินกังสดาร มข.