คอนโด, บ้านจัดสรร, บ้านโครงการ,คอนโดมิเนียม,บ้านเดี่ยว, บ้านมือสอง,บ้านเช่า,ขายบ้าน, ที่ดิน, ตกแต่งบ้าน
อัพเดตล่าสุดวันที่ 17/2/2563
หน้าแรก | บ้าน คอนโด บ้านมือสอง | ประกาศ ซื้อขายบ้าน คอนโด ที่ดิน | สินเชื่อ | ตกแต่งบ้าน | เรื่องน่ารู้ | ไลฟ์สไตล์ | ลงประกาศซื้อขายฟรี
 
User Name
Password
เมนูหลัก
สมัครสมาชิก ลงประกาศ
ลืมรหัสผ่าน
ลงประกาศซื้อขาย
ค้นหาประกาศซื้อขาย
คู่มือซื้อขายบ้าน
ติดต่อสอบถาม

ผ่าแผนขนส่งมวลชน 7,000 ล้าน เฟืองขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ !!

decorating idea design         ปัญหาใหญ่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นก็คือ ปัญหาการขน ส่งและจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตภาคเหนือตอนบนในอนาคต

ปัจจุบันการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ยังใช้รถ ส่วนตัวสูงถึงร้อยละ 91 โดยระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่คือ รถสองแถวสี่ล้อแดง ไม่สามารถตอบสนองปริมาณการเดินทางที่มีสูงกว่า 1.8 ล้าน เที่ยว-คนต่อวัน

ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ด้านการจราจรของเมืองเชียงใหม่ว่า อีก 4 ปีข้างหน้าการจราจรที่ติดขัดจะขยายวงกว้างในเขตศูนย์กลางเมืองภายในถนนวงแหวนรอบใน และภายใน

ไม่เกิน 10 ปี โครงข่ายถนนในเขตผังเมืองจะเต็มความจุ การจราจรติดขัดจะแผ่ขยายครอบคลุมถนนสายหลักเกือบทุกเส้นทาง

จ้าง ม.เชียงใหม่ทำแผนแม่บท

ล่าสุด สนข.ได้ว่าจ้างสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้ศึกษาจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน และวางเป้าหมายให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ได้ในปี 2550 คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี และจะเปิดใช้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยได้ภายในปี 2552

นายเฉลิมศักดิ์ ระบิลวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า การตั้งรับของเมืองเชียงใหม่ ต้องพัฒนาให้เมืองมีความสมดุล ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ ประชากรส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางสูงกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนมากที่สุดราวร้อยละ 43.3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลร้อยละ 32.1 รถปิกอัพร้อยละ 15.5 ทั้งยังมีแนวโน้มการจดทะเบียนยานพาหนะเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัจจุบันมียอดการจดทะเบียนยานพาหนะส่วนบุคคลมากกว่า 1 ล้านคัน ซึ่งหากเมืองขยายเติบโตขึ้นมากกว่านี้เชียงใหม่ก็คงถึงทางตัน หากยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนรองรับ

ดร.รังสรรค์ อุดมศรี นักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้จัดการโครงการจัดทำแผนแม่บทและออก แบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (Chiangmai Transit System : CTS) กล่าวว่า ผลการศึกษาในเบื้องต้นหลายด้าน อาทิ การวิเคราะห์ด้านการจราจร พบว่าร้อยละ 55 ของปริมาณการเดินทางมีจุดหมายปลายทางอยู่ในพื้นที่ถนนวงแหวนรอบในสุด มีปริมาณยานพาหนะเข้า-ออกเขตผังเมืองรวมสูงกว่า 150,000 คันต่อวัน ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่คือ รถเมล์ของเทศบาลนครเชียงใหม่และรถสี่ล้อแดง มีสัดส่วนผู้ใช้บริการประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณการเดินทางของประชากรในพื้นที่

และจากการประเมินสภาพการจราจรใน 10 ปีข้างหน้าการจราจรติดขัดจะแผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ในเขตถนนวงแหวนรอบกลาง

ชี้ระบบขนส่งขนาดเบาเหมาะสม

ส่วนการวิเคราะห์โครงข่ายเส้นทางประเมินได้ว่าระบบขนส่งมวลชนในระยะ 10 ปี ควรต้องรองรับผู้ใช้บริการได้ 300,000 เที่ยว-คนต่อวัน มีเส้นทางเดินรถครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองอย่างน้อยภายในถนนวงแหวนรอบกลาง และเชื่อมโยงการเดินทางไปสู่ส่วนต่างๆ ของเมืองได้สะดวกและมีเส้นทางที่สอดคล้องกับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงแหล่งกิจกรรม สถานีขนส่ง ศูนย์การศึกษา และแหล่งท่องเที่ยวของเมืองได้สะดวก ซึ่งโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมเบื้องต้นควรมีโครงข่ายเส้นทางระยะทางรวมประมาณ 60 กิโลเมตร

ขณะที่ผลการศึกษาการวิเคราะห์เทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมสำหรับเมืองเชียงใหม่ ควรเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดเบา ที่สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ประมาณ 10,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

และระบบขนส่งมวลชนขนาดเบาที่ถูกพิจารณาในการศึกษานี้ ประกอบด้วย รถรางไฟฟ้าขนาดเบา (light rail transit) รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (mono-rail) รถ เมล์ราง (street-car) และรถบัสด่วนพิเศษ (bus rapid transit) ซึ่งการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าระบบขนส่งมวลชนขนาดเบาที่วิ่งบนดินและมีเขตทางเฉพาะ

มีความเหมาะสมสำหรับเมืองเชียงใหม่หลาย ประการ คือ สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายกว่า ก่อสร้างได้ง่ายและรวดเร็ว ขนาดการลงทุนไม่สูงและให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า สะดวกในการใช้บริการและสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของคนเชียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เหมาะสมกว่าระบบอื่นๆ

โดยผลการศึกษาเบื้องต้นนี้ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากประชาชน และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องราวเดือนพฤษภาคม 2549

ด้าน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่จะแก้ปัญหาด้วยการจัดให้มีระบบรถประจำทางหรือรถเมล์ ขสชม. วิ่งให้บริการในเขตเมือง แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนในการใช้บริการมากนัก เนื่องจากจำนวนรถยังมีปริมาณน้อยเกินไปเพียง 26 คัน รวมถึงเส้นทางให้บริการยังไม่สอดคล้องและครอบคลุมพื้นที่สำหรับการเดินทางของประชาชน ซึ่งต้องยอมรับว่าเทศ บาลมีงบประมาณจำกัดที่จะซื้อรถเพิ่มเติม ขณะที่ปัจจุบันยังต้องแบกภาระการขาดทุนของการบริการรถเมล์ ขสชม.ถึงเดือนละประมาณ 1 ล้านบาท

เปิดเส้นทางหลัก 4 สาย

ทั้งนี้ผลการศึกษาเบื้องต้นสรุปเส้นทางหลักที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 4 เส้นทาง คือ สายที่ 1 สายแนวเหนือ-ใต้ ระยะทาง 20 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ศูนย์ราชการ-ถนนเชียงใหม่-แม่ริม-ประตูช้างเผือก-ประตูท่าแพ-ประตูเชียงใหม่-ศูนย์วัฒนธรรม-สี่แยกแอร์พอร์ต-ถนนเชียงใหม่-หางดง-โลตัส-สำนักงานขนส่ง-สิ้นสุดที่ไนท์ซาฟารี

สายที่ 2 สายแนวตะวันตก-ตะวันออก ระยะทาง 15 กิโลเมตร เริ่มต้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่-ถนนห้วยแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-แยกรินคำ-กาดสวนแก้ว-แจ่งหัวริน-ประตูเชียงใหม่-ประตูท่าแพ-ถนนท่าแพ-แยกอุปคุต-ข้ามแม่น้ำปิง-ถนนเจริญ เมือง-แยกสันป่าข่อย-สถานีรถไฟ-แยกหนองประทีป-ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง-สิ้นสุดบริเวณบวกครก

สายที่ 3 สายแนวตะวันตก-ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 20 กิโลเมตร เริ่มต้นที่สนามกีฬา 700 ปี-ศูนย์ประชุม-ถนนเลียบคลองชลประทาน-แยกภูคำ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ถนนสุเทพ-ตลาดต้นพะยอม-วัดสวนดอก-โรงพยาบาลมหาราช-ประตูสวนดอก-ประตูเชียงใหม่-ประตูท่าแพ-แจ่ง ศรีภูมิ-ถนนรัตนโกสินทร์-โรงเรียนปรินส์รอแยลฯ-สถานีขนส่งอาเขต แล้วแตกเป็น 2 เส้นทาง เส้นหนึ่งข้ามแยกศาลเด็ก-ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ผ่านตลาดสันทราย สิ้นสุดที่หมู่บ้านรีเจนท์ อีกเส้นแยกไปตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์-ถนนเชียงใหม่แม่โจ้-ตลาดรวมโชค สิ้นสุดที่หมู่บ้านล้านนาวิว

สายที่ 4 สายในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดินรถแบบเดินทางเดียววนรอบ เริ่มต้นที่ประตูท่าแพ-ถนนท่าแพ-โรงเรียนพระหฤทัย-ถนนช้างคลาน-แยกแสงตะวัน-ถนนศรีดอนไชย-วัดพวกช้าง-เข้ารอบคูเมืองที่แจ่งกะต๋ำ และไปครบรอบที่ประตูท่าแพ

ทั้งนี้ เส้นทางทั้งหมดผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปได้ทุกเส้นทางด้วยการต่อรถที่สถานีบริเวณรอบคูเมือง ซึ่งจะมีความสะดวกที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปส่วนต่างๆ ของเมืองได้ด้วยการต่อรถเพียงครั้งเดียว

นายบุญเลิศกล่าวด้วยว่า หลังจากจัดทำแผนแม่บทเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจะนำโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งรูปแบบของระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสมกับสภาพเมืองมากที่สุดและใช้งบประมาณน้อยกว่าขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นๆ อาจเลือกใช้ระบบรถบัสด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 7,000 ล้านบาท คาดว่าราวไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้

นับจากนี้คงต้องจับตาดูกันว่า ระบบขนส่งมวลชนมูลค่า 7,000 ล้านบาท ที่จะเป็นเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ใหมˆ พัฒนาอย่างยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในอนาคต

บ้านมือสอง คอนโด condo บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านเช่า ที่ดิน
วันที่ : 23 เมษายน 2549
จำนวนผู้อ่าน : 5349 ครั้ง
เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ
เดอะ แพลนท์ ซิมพลีส รามคำแหง 118 บ้านเดี่ยว (ดู 5312 ครั้ง)
ภัสสร เพรสทีจ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม บ้านเดี่ยว (ดู 4310 ครั้ง)
เนเชอร่า เทรนด์ ศรีนครินทร์ บ้านเดี่ยว (ดู 4143 ครั้ง)
เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ คอนโด (ดู 4933 ครั้ง)
พลัมคอนโด บางแค (ดู 5377 ครั้ง)
พลัมคอนโด นวมินทร์ (ดู 5026 ครั้ง)
พลัมคอนโด ลาดพร้าว 101 คอนโด (ดู 5202 ครั้ง)
คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 คอนโด (ดู 4998 ครั้ง)
คอนโดเลต ไอซ์ ราชเทวี คอนโด (ดู 5175 ครั้ง)
คอนโดเลต ไลท์ คอนแวนต์ คอนโด (ดู 4959 ครั้ง)
คอนโดฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง-คลองตัน คอนโด (ดู 4030 ครั้ง)
คอนโดฟิวส์ จันทน์-สาทร คอนโด (ดู 4512 ครั้ง)
คอนโดฟิวส์ สาทร-ตากสิน คอนโด (ดู 4668 ครั้ง)
คอนโดฟิวส์ เซนเซ่ บางแค (ดู 4748 ครั้ง)
เออบาโน่ แอปโซลูท คอนโด (ดู 4596 ครั้ง)
พลัม พรีเมี่ยม พหลโยธิน คอนโด (ดู 1769 ครั้ง)
ไอวี่ ไชน่า ทาวน์ คอนโด (ดู 1859 ครั้ง)
ไอวี่ รัชดา คอนโด (ดู 1767 ครั้ง)
ไอวี่ ปิ่นเกล้า คอนโด (ดู 1824 ครั้ง)
ไอวี่ทองหล่อ คอนโด (ดู 2026 ครั้ง)
เดอะซี้ด พหลโยธิน คอนโด (ดู 1765 ครั้ง)
เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง คอนโด (ดู 1766 ครั้ง)
เดอะซี้ด สาทร - ตากสิน คอนโด (ดู 1740 ครั้ง)
เดอะซี้ด แจ้งวัฒนะ คอนโด (ดู 1746 ครั้ง)
เดอะซี้ด เตร์เร่ รัชโยธิน คอนโด (ดู 1711 ครั้ง)

Google
 
ขายบ้าน, คอนโด มือสอง, บริษัทนายหน้า, โบรกเกอร์, รับฝากขายบ้าน, ขายบ้าน, realtor, agency, บริษัท ขายบ้าน, ตัวแทน นายหน้า, รับฝากขาย, ซื้อขายบ้าน, ฝากขายบ้าน นายหน้า ขายบ้าน, บ.นายหน้า ขายบ้าน, โบรกเกอร์, ซื้อขายบ้าน, รับฝากขายบ้าน, ตัวแทนนายหน้า, โบรกเกอร์บ้าน, นายหน้าบ้าน, ตัวแทนบ้าน ขายบ้าน ตกแต่งบ้าน ฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ บ้าน ซื้อขาย บ้าน, รับออกแบบ บ้าน, รวมแบบบ้านแบบ บ้าน, ตกแต่งภายใน บ้าน, interior design ออกแบบ บ้าน, interior รับออกแบบ บ้าน, Architecture รับออกแบบ บ้าน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งภายใน, Mudahouse, ตกแต่งภายใน, รับเหมา ก่อสร้างบ้าน, บริษัท ก่อสร้าง
ติดต่อลงโฆษณา : ududee@msn.com
โทรศัพท์: 08-9180-5710
Copyright ©2005-2012 Hometophit All rights reserved