คอนโด, บ้านจัดสรร, บ้านโครงการ,คอนโดมิเนียม,บ้านเดี่ยว, บ้านมือสอง,บ้านเช่า,ขายบ้าน, ที่ดิน, ตกแต่งบ้าน
อัพเดตล่าสุดวันที่ 16/7/2567
หน้าแรก | บ้าน คอนโด บ้านมือสอง | ประกาศ ซื้อขายบ้าน คอนโด ที่ดิน | สินเชื่อ | ตกแต่งบ้าน | เรื่องน่ารู้ | ไลฟ์สไตล์ | ลงประกาศซื้อขายฟรี
 
User Name
Password
เมนูหลัก
สมัครสมาชิก ลงประกาศ
ลืมรหัสผ่าน
ลงประกาศซื้อขาย
ค้นหาประกาศซื้อขาย
คู่มือซื้อขายบ้าน
ติดต่อสอบถาม

ที่ดินโชว์วันสต็อปฯเอาใจจัดสรร เอกชนฝันค้างยังติดบ่วงEIA

decorating idea design        กรมที่ดินเปิดมิติใหม่ขออนุญาตจัดสรร จับมือ 18 หน่วยงาน ออกหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการแบบศูนย์บริการร่วม หรือวันสต็อปเซอร์วิส หวังลดระยะเวลาช่วยดีเวลอปเปอร์ลดต้นทุน ล้อมคอกปัญหาความล่าช้า ยืมมือ ครม.กำหนดกรอบเวลาที่แต่ละหน่วยงานจะพิจารณาออกใบอนุญาต-ใบรับรองที่ชัดเจนล่วงหน้า ประเดิมใช้ใน กทม.ก่อนขยายครอบคลุมทั่วประเทศ

แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผยว่า จากที่นายพีรพล ไตรทศวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน มีนโยบายที่จะปรับปรุงการให้บริการด้านการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินการ รวมทั้งมีความโปร่งใสขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชน ขณะนี้กรมที่ดินได้ร่างหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรรที่ดินแบบศูนย์บริการร่วม หรือการให้บริการแบบ one stop service เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 18 หน่วยงาน เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ร่วมบริการ โดยจะทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน คาดว่าอย่างช้าประมาณเดือนตุลาคม 2549 มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ

"มาตรการนี้เราจัดทำขึ้นตามข้อเรียกร้องของภาคเอกชน คือผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินที่ต้องการให้หน่วยงานราชการให้บริการแบบ one stop service เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เพราะหากทำได้อย่างนั้นจะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาโครงการได้อย่างมาก ซึ่งเอกชนพยายามผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด เนื่องจากปัจจุบันการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินแต่ละครั้ง เอกชนต้องติดต่อขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐเกือบ 20 หน่วยงาน ดังนั้นถ้าสามารถให้บริการแบบรวมศูนย์ได้ก็จะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลาได้มาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับความสะดวกมากขึ้น เพราะกรมที่ดินจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกใบอนุญาต ใบรับรองเอง เอกชนเพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมเท่านั้น"

แหล่งข่าวกล่าวว่า กรมที่ดินเริ่มดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548) โดยได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจัดสรรที่ดินแบบศูนย์บริษัทร่วมขึ้น จากนั้นได้จัดประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนและตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาร่างดังกล่าว จากนั้นได้นำเสนอหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินแบบศูนย์บริการร่วม ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ และขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 18 หน่วยงาน เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์บริการร่วม

แล้วจะจัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี โดยผ่านทางกระทรวงมหาดไทย เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ก็จะจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 18 หน่วยงาน โดยจะกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาออกใบรับรองและใบอนุญาตต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

"สาเหตุที่นำเรื่องนี้เข้า ครม.ก็เพื่อให้การให้บริการออกใบอนุญาตจัดสรรแบบวันสต็อปเซอร์วิสมีผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยอาศัยมติ ครม.ที่มีกรอบระยะเวลาชัดเจนให้แต่ละหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ เช่น การออกใบอนุญาตเชื่อมทางของกรมทางหลวง ใบอนุญาตน้ำทิ้งที่ออกโดยกรมชลประทาน การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อคู่มือให้บริการขออนุญาตจัดสรรที่ดินแบบวันสต็อปเซอร์วิสเสร็จเรียบร้อย แต่ละหน่วยงานจะต้องออกใบอนุญาตและใบรับรองภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินรวดเร็วขึ้น หากผู้ประกอบการมีเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อม จะไม่ล่าช้าเหมือนที่ผ่านมาอีก"

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวไม่รวม ขั้นตอนในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ไออีอี) เนื่องจากการพิจารณาอีไอเอและไออีอีเป็นอำนาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อม โดยการขออนุญาตจัดสรรที่ดินแบบศูนย์บริการร่วมหรือวันสต็อปเซอร์วิสจะให้บริการใน กทม.ก่อน จากนั้นจะขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป เป้าหมายก็เพื่อลดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตจัดสรร ที่ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กำหนดระยะเวลาไว้ประมาณ 52 วัน ให้เร็วขึ้นอีก

ขณะเดียวกัน ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ขณะนี้กรมที่ดินมีแนวคิดที่จะจัดทำระบบ E-land office หรือสำนักที่ดินอัตโนมัติ ระบบดังกล่าวเป็นโมเดลที่ใช้ในประเทศออสเตรเลีย โดยได้ตั้งงบประมาณการลงทุน 6-7 พันล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติในเชิงลึก โดยเชิญคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษา คาดว่าภายในปี 2549-50 จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการได้ทั่วประเทศ เป้าหมายก็เพื่อให้บริการแบบ one stop service แต่เนื่องจากงบประมาณการลงทุนค่อนข้างสูง ทางกรมจึงมีแนวคิดที่จะเปิดให้เอกชนหรือสถาบันการเงินเข้ามาประมูล ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้เสนอตัวเข้าเป็นผู้จัดทำระบบ

"เพื่อให้กรมที่ดินมีรายได้จึงมีแนวคิดที่จะจัดเก็บค่าบริการจากผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะมีการจัดมาตรฐานอัตราค่าบริการไว้ วิธีการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของกรมเรียกเก็บค่ามาใช้บริการจากผู้มาใช้บริการ และหากผู้ประกอบการรายใดต้องการความรวดเร็ว (fast tract) เช่น ต้องการให้เสร็จอย่างรวดเร็วก็จะต้องจ่ายค่าบริการพิเศษตามอัตรามาตรฐานที่กำหนด โดยรายได้ที่เข้ามาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 50% เข้ารัฐบาล ที่เหลือ 50% เอามาเป็นค่าดำเนินงานของเจ้าหน้าที่" ดร.พีรพลกล่าว

บ้านมือสอง คอนโด condo บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านเช่า ที่ดิน
วันที่ : 4 มีนาคม 2549
จำนวนผู้อ่าน : 3813 ครั้ง
เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ
เดอะ แพลนท์ ซิมพลีส รามคำแหง 118 บ้านเดี่ยว (ดู 18039 ครั้ง)
ภัสสร เพรสทีจ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม บ้านเดี่ยว (ดู 10407 ครั้ง)
เนเชอร่า เทรนด์ ศรีนครินทร์ บ้านเดี่ยว (ดู 9976 ครั้ง)
เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ คอนโด (ดู 11010 ครั้ง)
พลัมคอนโด บางแค (ดู 11404 ครั้ง)
พลัมคอนโด นวมินทร์ (ดู 10973 ครั้ง)
พลัมคอนโด ลาดพร้าว 101 คอนโด (ดู 11257 ครั้ง)
คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 คอนโด (ดู 10706 ครั้ง)
คอนโดเลต ไอซ์ ราชเทวี คอนโด (ดู 11504 ครั้ง)
คอนโดเลต ไลท์ คอนแวนต์ คอนโด (ดู 11245 ครั้ง)
คอนโดฟิวส์ โมเบียส รามคำแหง-คลองตัน คอนโด (ดู 9707 ครั้ง)
คอนโดฟิวส์ จันทน์-สาทร คอนโด (ดู 9375 ครั้ง)
คอนโดฟิวส์ สาทร-ตากสิน คอนโด (ดู 8415 ครั้ง)
คอนโดฟิวส์ เซนเซ่ บางแค (ดู 8742 ครั้ง)
เออบาโน่ แอปโซลูท คอนโด (ดู 8447 ครั้ง)
พลัม พรีเมี่ยม พหลโยธิน คอนโด (ดู 3320 ครั้ง)
ไอวี่ ไชน่า ทาวน์ คอนโด (ดู 3572 ครั้ง)
ไอวี่ รัชดา คอนโด (ดู 3375 ครั้ง)
ไอวี่ ปิ่นเกล้า คอนโด (ดู 3432 ครั้ง)
ไอวี่ทองหล่อ คอนโด (ดู 3639 ครั้ง)
เดอะซี้ด พหลโยธิน คอนโด (ดู 3387 ครั้ง)
เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง คอนโด (ดู 3317 ครั้ง)
เดอะซี้ด สาทร - ตากสิน คอนโด (ดู 3284 ครั้ง)
เดอะซี้ด แจ้งวัฒนะ คอนโด (ดู 3274 ครั้ง)
เดอะซี้ด เตร์เร่ รัชโยธิน คอนโด (ดู 3302 ครั้ง)

Google
 
ขายบ้าน, คอนโด มือสอง, บริษัทนายหน้า, โบรกเกอร์, รับฝากขายบ้าน, ขายบ้าน, realtor, agency, บริษัท ขายบ้าน, ตัวแทน นายหน้า, รับฝากขาย, ซื้อขายบ้าน, ฝากขายบ้าน นายหน้า ขายบ้าน, บ.นายหน้า ขายบ้าน, โบรกเกอร์, ซื้อขายบ้าน, รับฝากขายบ้าน, ตัวแทนนายหน้า, โบรกเกอร์บ้าน, นายหน้าบ้าน, ตัวแทนบ้าน ขายบ้าน ตกแต่งบ้าน ฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ บ้าน ซื้อขาย บ้าน, รับออกแบบ บ้าน, รวมแบบบ้านแบบ บ้าน, ตกแต่งภายใน บ้าน, interior design ออกแบบ บ้าน, interior รับออกแบบ บ้าน, Architecture รับออกแบบ บ้าน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งภายใน, Mudahouse, ตกแต่งภายใน, รับเหมา ก่อสร้างบ้าน, บริษัท ก่อสร้าง
ติดต่อลงโฆษณา : ududee@msn.com
โทรศัพท์: 08-9180-5710
Copyright ©2005-2012 Hometophit All rights reserved